แนวทางการทำงานของ N-Nano ป้องกันนกโดยไม่ทำร้ายนก ทางเราตระหนักถึงชีวิตเล็กๆทุกชีวิตย่อมมีค่า หลังจากการติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ N-Nano จะนำลูกนกนำกลับมาดูแลรักษาให้นกเจริญเติบโต พอที่จะช่วยเหลือตัวเองแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ทาง โดยทาง N-Nano จะแจ้งข่าว ให้ลูกค้าทราบเป็นระยะๆ เกี่ยวกับลูกนกที่นำมารักษา จนกว่านกจะช่วยเหลือตัวเองได้และคืน กลับสู่ธรรมชาติ