อุปกรณ์ป้องกันนก รุ่น Hayabusa

ทำงานโดยใช้คลื่นเสียง 125 Db ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือระบบไฟฟ้า สามารถส่งเสียงร้องซึ่งการทำงานของเสียงนกจะมีการแรนดอม(Random) ของสียงดังกล่าวซึ่งจะทำให้นกพิราบไม่สามารถจับทิศทางของเสียงได้  Hayabusaสามารถเคลื่อนไหวได้ พร้อมไฟเรืองแสง ซื่งได้ผลอย่างดียิ่งในวงกว้าง สินค้ามีประสิทธิผลสูง สามารถป้องกันไม่ให้นกบินเข้ามาในบริเวณที่เป็นรัศมีของอุปกรณ์รุ่น Hayabusa เช่นสวนผัก ผลไม้ ไร่ นา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น รัศมีของอุปกรณ์ป้องกันนกรุ่น Hayabusa 100 – 800 ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับพื้นที่ และสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่

พื้นที่สำหรับติดตั้ง