อุปกรณ์ป้องกันนก รุ่น WINDMILL

ทำงานโดยใช้แรงลม พลังงานแสงอาทิตย์ และ คลื่นแม่เหล็ก เมื่อมีแสงแดดและแรงลม ใบพัดหมุน สะท้อนแสงไปยังสายตาของนกซึ่งจะเป็นการรบกวนการเดินทางของนก และขณะเดียวกันแม่เหล็กก็จะส่งคลื่นแม่เหล็กออกไปเพื่อรบกวนการเอดินทางของนกดังกล่าว Windmill สามารถหมุนตาม ทิศทางลมได้ 360°
เหมาะกับนาข้าว ไร่ทั่วๆ ไป หลังคาบ้านพักอาศัย หลังคาโรงงานอุตสาหกรรม คอนโดมิเนี่ยม เป็นต้น
สำหรับพืชไร่ ควรติดตั้งเฉพาะ
ช่วงที่พืชออกผลและควรเก็บอุปกรณ์หลังการเกี่ยวเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

พื้นที่สำหรับติดตั้ง