อุปกรณ์ป้องกันนก แบบคลื่นแม่เหล็ก

คุณสมบัติของอุปกรณ์
แม่เหล็กได้แก่แม่เหล็กที่มีคุณสมบัติที่เท่ากันทุกทิศทาง (Isotropic) และแม่เหล็กที่มีคุณสมบัติที่ขึ้นกับทิศทาง (Anisotropic)
– Isotropic แม้ว่าจะทำให้มีสภาวะเป็นแม่เหล็ก (การทำให้มีคุณสมบัติของแม่เหล็ก) จากลูกบาศก์ในทิศทางใดก็ตามก็จะได้แม่เหล็กที่มีความแรงเท่ากัน
– Anisotropic ถ้าทำให้มีสภาวะเป็นแม่เหล็ก (การทำให้มีคุณสมบัติของแม่เหล็ก) จากทิศทางที่กำหนดเฉพาะ จะได้แม่เหล็กในทิศทางนั้น
นกพิราบอาศัยการเดินทางโดยสนามแม่เหล็กโลกดังนั้นคลื่นแม่เหล็กที่ใช้ในการ ป้องกันนกพิราบจะเป็นขั้วเดียวกันกับในสมองของนกพิราบดังนั้นเราจึงใช้แม่ เหล็กที่มีคุณสมบัติเท่ากันทุกทิศทาง (Isotropic) มาเป็นตัวป้องกันนกพิราบเมื่อนกบินเข้ามาบริเวณที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ดัง กล่าวทำให้เกิดการผลักกัน

          คลื่นแม่เหล็กจะไม่มีผลต่อคนและอุปกรณ์อิเลคทรอนิคทุกชนิด อายุการใช้งาน 20 – 30 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่

ลักษณะการทำงานคลื่นแม่เหล็ก

          แม่เหล็กมีขั้วแม่เหล็ก 2 ขั้ว คือขั้วมุ่งทิศเหนือ เรียกสั้นๆ ว่า ขั้วเหนือ สัญลักษณ์ N ขั้วมุ่งทิศใต้ เรียกสั้นๆ ว่า ขั้วใต้ สัญลักษณ์ S ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะออกแรงผลักกัน ขั้วแม่เหล็กชนิดต่างกันจะดูดกัน ขั้วแม่เหล็กจะเป็นขั้วชนิดเดียวกันกับคลื่นในสมองของนกพิราบดังนั้นเมื่อมี นกพิราบเข้ามาใกล้กับบริเวณที่มีการติดตั้งทำให้มีแรงผลักกันซึ่งนกก็จะไม่ เข้าใกล้บริเวณดังกล่าว ซึ่งจะไม่เป็นการทำอันตรายนกแต่อย่างใดเพียงแต่สร้างความรำคาญให้กับนกเท่า นั้น

พื้นที่สำหรับติดตั้ง

– ติดตั้งได้กับโครงทรัชหลังคาทุกชนิด
– ติดตั้งบนหลังคาได้ทุกประเภท หลังคากระเบื้องทุกชนิด หลังคาเมทัลชีส
– ติดตั้งบนท่อต่างๆที่อยู่ใต้อาคารได้ เช่น ท่อดับเพลิง ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำดี ท่อสายไฟ
– ติดตั้งบนขอบดาดฟ้าของอาคาร
– ติดตั้งกับระเบียงอาคารทุกประเภท ระเบียงคอนโด ระเบียงบ้าน ระเบียงอาคาร