Slide Background
WELCOME TO
N-NANO
บริษัท เอ็น-นาโน จำกัด

เราคือผู้เชี่ยวชาญในด้าน
การให้บริการไล่และป้องกันนก

Slide Background
WELCOME TO
N-NANO
บริษัท เอ็น-นาโน จำกัด

การพัฒนาคือการแก้ปัญหา
ให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ

previous arrow
next arrow

ยินดีต้อนรับ

บริษัท เอ็น-นาโน จำกัด

เราคือผู้เชี่ยวชาญในด้าน
การให้บริการไล่และป้องกันนก

เราคือมืออาชีพในด้านการให้บริการไล่และป้องกันนกครบวงจร บริษัท เอ็น-นาโน จำกัด ของเรามีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ บวกกับมีการเข้าไปศึกษาถึงปัญหาของนกพิราบตามสถานที่ต่างๆ ทำให้เราทราบถึงปัญหาที่แท้จริง เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

ผู้นำด้านการไล่
และป้องกันนก

ทีมงาน
มากประสบการณ์

บริการไล่นก
และป้องกันนก

บริการไล่นกครบวงจร
โดยไม่มีการฆ่าหรือทำร้ายนก

ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
และเชื้อรา

ฆ่าเชื้อโรคที่มากับนกพิราบ
ที่เป็นสาเหตุของไข้หวัดนก

ติดตั้งประตู
ป้องกันนก

บริการติดตั้งประตู
เพื่อป้องกันนกเข้า

บริการของเรา

การบริการอย่างมืออาชีพ

เราแก้ปัญหาโดย ” ไม่ฆ่านก “ หรือทำร้ายนกให้เกิดอันตราย
เน้นคุณธรรมในการแก้ไขปัญหาอย่างถาวรให้กับลูกค้า ไม่มีการยัดเยียดขาย หรือทำงานโดยผิดจริยธรรม

 Frequently asked questions

คำถามที่พบบ่อย

1. หลังติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ รังนกและลูกนกเอาไปใหน? 

ทางเราตระหนักถึงชีวิตเล็กๆ ทุกชีวิตย่อมมีค่า หลังจากการติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ เราจะนำลูกนกนำกลับมาดูแลรักษาให้นกเจริญเติบโต พอที่จะช่วยเหลือตัวเองแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ทางโดยทางเรา จะแจ้งข่าว ให้ลูกค้าทราบเป็นระยะๆ เกี่ยวกับลูกนกที่นำมารักษา จนกว่านกจะช่วยเหลือตัวเองได้และคืน กลับสู่ธรรมชาติ

2. ป้องกันนกพิราบ ที่บ้านหรือคอนโด ควรใช้อุปกรณ์อะไรดี?

สำหรับพื้นที่บ้านและคอนโด เราแนะนำใช้เป็น Bird Net (ตาข่ายป้องกันนก) ซึ่งตาข่ายของเราเป็นชนิดพิเศษใช้สำหรับป้องกันโดยเฉพาะ ป้องกันนกได้ 100% ไม่เป็นอันตรายต่อตัวนกแม้แต่น้อย มีความทนต่อทุกสภาพอากาศ และเมื่อตาข่ายโดนแสงจะทำให้ตาข่ายกลืนไปกับแสง ทำให้บ้านและคอนโดของเรายังคงความสวยงามอยู่ และไม่บัดบังทัศนียภาพ การติดตั้งยังสามารถติดตั้งได้กับโครงทรัช, หลังคาทุกประเภท, ระเบียงอาคาร, ใต้อาคาร, ลานจอดรถ รวมไปถึงลูฟเวอร์โรงงาน เป็นต้น

3. อุปกรณ์ไล่-ป้องกันนกที่ติดตั้งนานไป นกจะมีการปรับตัวและคุ้นเคยกับอุปกรณ์หรือไม่

การแก้ปัญหานกรบกวนบางครั้งไม่จำ เป็นต้องใช้อุปกรณ์ ป้องกันนกแก้ไขเสมอไป เพราะหน้างานบางแห่งสามารถ แก้ปัญหาโดยใช้วิธีธรรมชาติ ดังนั้นทาง เอ็น-นาโน จึงให้ความ สำคัญกับการสำ รวจหน้างาน การสำ รวจหน้างานมิใช่แต่จะ สำ รวจว่าต้องติดตั้งอุปกรณ์เพียงอย่างเดียว เพราะหน้างาน บางที่ลูกค้าสามารถแก้ไขเองได้ “เราเน้นคุณธรรมในการแก้ ปัญหาอย่างถาวรให้กับลูกค้า ไม่เน้นการยัดเยียดขายโดยผิด จริยธรรม”