บริษัท เอ็น-นาโน จำกัด

เอ็น-นาโน มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ทีมงานวิศวกร ได้เข้าไปเริ่มงานและศึกษาถึงปัญหาที่นกพิราบได้เข้ามารบกวน ถามสถานที่ต่างๆ จนกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและภูมิแพ้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามแต่ละสถานที่ เช่น เยื่อหุ้มสมอง อักเสบ, ปอดอักเสบ, ภูมิแพ้, หอบหืด โรคที่เกิดจากเชื้อ คริปโตคอกโคสิส (Cryptococcosis)

เชื้อโรคชนิดนี้เกิดจากการหมักหมมของมูลนก ซากนก ที่ตาย และสามารถแพร่กระจายเข้าสู่มนุษย์ และสัตว์ที่ได้รับฝุ่นละอองจากการหายใจและสูดดมเข้าไป และจากประสบการณ์ที่ทางทีมงานวิศวกรของทาง เอ็น-นาโน ได้เข้าแก้ไข พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา

ทั้งนี้ จากการติดตามผลการติดตั้งให้กับลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป เราจึงกล้ายืนยันกับลูกค้าได้อย่างมั่นใจว่าเราจะไม่หยุด พัฒนาผลิตภัณฑ์ และจะนำประสบการณ์ที่มีมาใช้ให้เกิด ประสิทธิภาพกับลูกค้าต่อๆ ไปอย่างไม่หยุดยั้งเพราะ

การพัฒนาคือการแก้ปัญหา
ให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ

มาตรฐานในบริการของเรา

เราติดตามผลการติดตั้งให้กับลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
เราจึงกล้ายืนยันกับลูกค้าได้อย่างมั้นใจ และจะนำประสบการณ์ที่มีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพกับลูกค้าต่อไป