อุปกรณ์ป้องกันนก รุ่น Windmill

ทำงานโดยใช้แรงลม พลังงานแสงอาทิตย์ และคลื่นแม่เหล็ก เมื่อมีแสงแดดและแรงลม  ใบพัดจะหมุนสะท้อนแสงไปยังสายตาของนกซึ่งจะเป็นการรบกวนการเดินทางของนก  และขณะเดียวกันแม่เหล็กก็จะส่งคลื่นแม่เหล็กออกไปเพื่อรบกวนการ เดินทางของนกดังกล่าว Windmill สามารถหมุนตามทิศทางลมได้ 360 องศา เหมาะกับ นาข้าว ไร่ทั่วๆ ไป หลังคาบ้านพัก โรงงานอุตสาหกรรม คอนโดมิเนียม ฯลฯ สำหรับพืชไร่ ควรติดตั้งเฉพาะช่วงที่พืชออกผล และควรเก็บอุปกรณ์ หลังการ เก็บเกี่ยว เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน