ป้องกันนกได้ผล100%

ให้ความรู้เกี่ยวกับ “อลูมิเนียม” ในฉบับของ เอ็น-นาโน

แบ่งตามการผลิต 1. อลูมิเนียมบริสุทธิ์ เป็นอลูมิเนียมที่ได้จากการถลุงแร่ หรือการหลอมให้มีความบริสุทธิ์ 99.00% และมีธาตุอื่นเจือปนเพียง 1% เท่านั้น เป็นอลูมิเนียมที่มีความเหนียวสูง สามารถขึ้นรูปได้ดี 2. อลูมิเนียมผสม เป็นอลูมิเนียมที่ได้จากการหลอมร่วมกับโลหะชนิดอื่นตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป ได้แก่ ทองแดง แมกนีเซียม แมงกานีส โครเมียม ซิลิกอน นิเกิล ดีบุก สังกะสี เป็นต้น เพื่อเป็นโลหะผสมให้มีคุณสมบัติทนต่อแรงดึงสูง แบ่งตามเกรดอลูมิเนียม มีการแบ่งเกรดจากสมาคมอลูมิเนียมแห่งสหรัฐอเมริกา โดยใช้หลักเกณฑ์ของส่วนผสมเป็นเกณฑ์ด้วยเลข 4 หลัก สำหรับใช้แทนเป็นสัญลักษณ์เกรดอลูมิเนียมขึ้นรูป สัญลักษณ์แสดงกลุ่มอลูมิเนียมขึ้นรูป1xxx หมายถึง อลูมิเนียมที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.00%2xxx หมายถึง ทองแดง (Copper, Cu)3xxx หมายถึง แมงกานีส (Manganese, Mn)4xxx หมายถึง ซิลิกอน (Silicon, Si)5xxx หมายถึง แมกนีเซียม (Magnesium, Mg)6xxx หมายถึง แมกนีเซียม …

ให้ความรู้เกี่ยวกับ “อลูมิเนียม” ในฉบับของ เอ็น-นาโน Read More »

ทำความรู้จักอุปกรณ์ไล่และป้องกันนนกแบบ “คลื่นแม่เหล็ก”

โดยธรรมชาติแล้วในการเดินทางหรืออพยพของนกจะใช้สนามแม่เหล็กโลกในการนำทาง ดังนั้นอุปกรณ์ป้องกันนกแบบคลื่นแม่เหล็ก ไล่นกพิราบโดยการใช้สนามแม่เหล็กถาวรชนิดขั้วเดียวที่ถูกส่งออกมาจากจุดศูนย์กลางของแม่เหล็ก โดยขั้วของแม่เหล็กจะเป็นขั้ว หลักการทำงานชองคลื่นแม่เหล็กโดยการสร้าง เส้นแรงแม่เหล็ก หรือ ฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic field lines or flux lines )ให้มีความเข้มกว่าคลื่นแม่เหล็กธรรมชาติ และเป็นขั้วชนิดเดียวกันกับคลื่นสมองของนก เมื่อนกรับรู้ถึงความเข้มหรือคลื่นแม่เหล็กที่แรงกว่า ธรรมชาติ นกจะบินหลบหนีออกห่างจากคลื่นแม่เหล็กดังกล่าว กฎของแม่เหล็ก  ขั้วเหมือนกันผลักกัน ขั้วต่างกันดูดกัน อุปกรณ์ป้องกันนกรุ่น Hayabusa ทำงานโดยใช้คลื่นเสียง 125 Db ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือระบบไฟฟ้า สามารถส่งเสียงร้องซึ่งการทำงานของเสียงนกจะมีการแรนดอม(Random) ของสียงดังกล่าวซึ่งจะทำให้นกพิราบไม่สามารถจับทิศทางของเสียงได้  Hayabusaสามารถเคลื่อนไหวได้ พร้อมไฟเรืองแสง ซื่งได้ผลอย่างดียิ่งในวงกว้าง สินค้ามีประสิทธิผลสูง สามารถป้องกันไม่ให้นกบินเข้ามาในบริเวณที่เป็นรัศมีของอุปกรณ์รุ่น Hayabusa เช่นสวนผัก ผลไม้ ไร่ นา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น รัศมีของอุปกรณ์ป้องกันนกรุ่น Hayabusa 100 – 800 ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับพื้นที่ และสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ อุปกรณ์ป้องกันนกรุ่น WINDMILL ทำงานโดยใช้แรงลม พลังงานแสงอาทิตย์ และ คลื่นแม่เหล็ก เมื่อมีแสงแดดและแรงลม ใบพัดหมุน …

ทำความรู้จักอุปกรณ์ไล่และป้องกันนนกแบบ “คลื่นแม่เหล็ก” Read More »

วิธีติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก ตาข่ายป้องกันนก (BirdNet) ด้วยตนเอง

ปัญหาส่วนมากของลูกค้าที่ติดตั้งตาข่ายแล้วนกยังสามารถเข้ามาได้ ส่วนหนึ่งมาจากการเลือกใช้ชนิดของตาข่ายที่ผิดประเภท บริเวณลอนกระเบื้อง หรือลอนเมทัลชีส ตาข่ายทั่วไปไม่สามารถปิดลอนหรือช่องดังกล่าวได้ แต่ตาข่ายชนิดพิเศษสามรถปิดช่องต่างๆได้อย่างมั่นใจ ทำให้ป้องกันนกได้ 100 % บริเวณหัวเสาโครงหลังคา บางครั้งเป็นการยากมากในการติดตั้งตาข่ายให้เข้ากับรูปทรงและโครงสร้างของตัวอาคาร โดยเฉพาะโครงสร้างที่มีส่วนเว้า ส่วนลึก ส่วนที่เป็นช่องต่างๆเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้นกเข้ามาอาศัย ถ่ายมูล และทำรังในที่สุดซึ่งสร้างความเสียหายให้กับตัวอาคาร หรือสิ่งของที่วางอยู่ในบริเวณดังกล่าว ตาข่ายทั่วไปไม่สามารถติดตั้งให้แนบกับส่วนโค้ง และส่วนเว้าต่างๆได้ ดังนั้นการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกควรเลือกใช้ตาข่ายที่เหมาะสม