ทำความรู้จักอุปกรณ์ไล่และป้องกันนนกแบบ “คลื่นแม่เหล็ก”

โดยธรรมชาติแล้วในการเดินทางหรืออพยพของนกจะใช้สนามแม่เหล็กโลกในการนำทาง ดังนั้นอุปกรณ์ป้องกันนกแบบคลื่นแม่เหล็ก ไล่นกพิราบโดยการใช้สนามแม่เหล็กถาวรชนิดขั้วเดียวที่ถูกส่งออกมาจากจุดศูนย์กลางของแม่เหล็ก โดยขั้วของแม่เหล็กจะเป็นขั้ว หลักการทำงานชองคลื่นแม่เหล็กโดยการสร้าง เส้นแรงแม่เหล็ก หรือ ฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic field lines or flux lines )ให้มีความเข้มกว่าคลื่นแม่เหล็กธรรมชาติ และเป็นขั้วชนิดเดียวกันกับคลื่นสมองของนก เมื่อนกรับรู้ถึงความเข้มหรือคลื่นแม่เหล็กที่แรงกว่า ธรรมชาติ นกจะบินหลบหนีออกห่างจากคลื่นแม่เหล็กดังกล่าว

กฎของแม่เหล็ก  ขั้วเหมือนกันผลักกัน ขั้วต่างกันดูดกัน

อุปกรณ์ป้องกันนกรุ่น Hayabusa ทำงานโดยใช้คลื่นเสียง 125 Db ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือระบบไฟฟ้า สามารถส่งเสียงร้องซึ่งการทำงานของเสียงนกจะมีการแรนดอม(Random) ของสียงดังกล่าวซึ่งจะทำให้นกพิราบไม่สามารถจับทิศทางของเสียงได้  Hayabusaสามารถเคลื่อนไหวได้ พร้อมไฟเรืองแสง ซื่งได้ผลอย่างดียิ่งในวงกว้าง สินค้ามีประสิทธิผลสูง สามารถป้องกันไม่ให้นกบินเข้ามาในบริเวณที่เป็นรัศมีของอุปกรณ์รุ่น Hayabusa เช่นสวนผัก ผลไม้ ไร่ นา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น รัศมีของอุปกรณ์ป้องกันนกรุ่น Hayabusa 100 – 800 ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับพื้นที่ และสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่

อุปกรณ์ป้องกันนกรุ่น WINDMILL ทำงานโดยใช้แรงลม พลังงานแสงอาทิตย์ และ คลื่นแม่เหล็ก เมื่อมีแสงแดดและแรงลม ใบพัดหมุน สะท้อนแสงไปยังสายตาของนกซึ่งจะเป็นการรบกวนการเดินทางของนก และขณะเดียวกันแม่เหล็กก็จะส่งคลื่นแม่เหล็กออกไปเพื่อรบกวนการเอดินทางของนกดังกล่าว Windmill สามารถหมุนตาม ทิศทางลมได้ 360° เหมาะกับนาข้าว ไร่ทั่วๆ ไป หลังคาบ้านพักอาศัย หลังคาโรงงานอุตสาหกรรม คอนโดมิเนี่ยม เป็นต้น สำหรับพืชไร่ ควรติดตั้งเฉพาะช่วงที่พืชออกผลและควรเก็บอุปกรณ์หลังการเกี่ยวเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน