บริการของบริษัท เอ็น-นาโน จำกัด

การแก้ไขปัญหานกรบกวน บางครั้งไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันนกแก้ไขเสมอไป เพราะหน้างานบางแห่งสามารถแก้ปัญหาโดยใช้วิธีธรรมชาติ ดังนั้นทางบริษัท เอ็น-นาโน จำกัด จึงให้ความสำคัญกับการสำรวจหน้างาน การสำรวจหน้างานมิใช่แต่จะสำรวจว่าต้องติดตั้งอุปกรณ์เพียงอย่างเดียว เพราะหน้างานบางที่ลูกค้าสามารถแก้ไขเองได้

งานป้องกันโดยไม่ทำร้ายนกนั้น การสำรวจหน้างานมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ต้องสำรวจสภาพวะแวดล้อมในบริเวณดังกล่าวว่าเป็นแบบไหน เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันนกให้เหมาะสมกับพื้นที่ของแต่ละหน้างาน และออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น อาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย คอนโดฯ โรงงานอุตสาหกรรม และศาสนสถาน ให้มีความสวยงาม และไม่บดบังทัศนียภาพของที่อยู่อาศัย และที่สำคัญนกจะไม่กลับมาสร้างปัญหาให้อีกต่อไป และพื้นที่หน้างานบางแห่งไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันนก แต่เราสามารถเลือกใช้วิธีธรรมชาติในการป้องกันได้ หลังจากมีการติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ หากมีลูกนกที่ยังบินหรือหากินเองยังไม่ได้ ทางเรามีทีมงานชำนาญการ ในการบริบาลลูกนกเพื่อให้แข็งแรงพอที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพื่อให้เขาหากินเองได้ต่อไป และเรายังมีบริการอื่นๆอีกด้วย

ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา

ติดตั้งประตูตาข่ายกันนก

เราแก้ปัญหาโดย ” ไม่ฆ่านก “
หรือทำร้ายนกให้เกิดอันตราย

เราเน้นคุณธรรมในการแก้ไขปัญหาอย่างถาวรให้กับลูกค้า
ไม่มีการยัดเยียดขาย หรือทำงานโดยผิดจริยธรรม

ผลงานที่ผ่านมาของเรา

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ เลือกใช้บริการไล่นกและป้องกันนก กับบริษัท เอ็น-นาโน จำกัด