Uncategorized

วิธีติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก ตาข่ายป้องกันนก (BirdNet) ด้วยตนเอง

ปัญหาส่วนมากของลูกค้าที่ติดตั้งตาข่ายแล้วนกยังสามารถเข้ามาได้ ส่วนหนึ่งมาจากการเลือกใช้ชนิดของตาข่ายที่ผิดประเภท บริเวณลอนกระเบื้อง หรือลอนเมทัลชีส ตาข่ายทั่วไปไม่สามารถปิดลอนหรือช่องดังกล่าวได้ แต่ตาข่ายชนิดพิเศษสามรถปิดช่องต่างๆได้อย่างมั่นใจ ทำให้ป้องกันนกได้ 100 % บริเวณหัวเสาโครงหลังคา บางครั้งเป็นการยากมากในการติดตั้งตาข่ายให้เข้ากับรูปทรงและโครงสร้างของตัวอาคาร โดยเฉพาะโครงสร้างที่มีส่วนเว้า ส่วนลึก ส่วนที่เป็นช่องต่างๆเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้นกเข้ามาอาศัย ถ่ายมูล และทำรังในที่สุดซึ่งสร้างความเสียหายให้กับตัวอาคาร หรือสิ่งของที่วางอยู่ในบริเวณดังกล่าว ตาข่ายทั่วไปไม่สามารถติดตั้งให้แนบกับส่วนโค้ง และส่วนเว้าต่างๆได้ ดังนั้นการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกควรเลือกใช้ตาข่ายที่เหมาะสม