อุปกรณ์ป้องกันนก รุ่น แบบคลื่นแม่เหล็ก

แม่เหล็กมีขั้วแม่เหล็ก 2 ขั้ว คือขั้วมุ่งทิศเหนือเรียก สั้นๆ ว่าขั้วเหนือ สัญลักษณ์ N ขั้วมุ่งทิศใต้ เรียกสั้นๆ ว่าขั้วใต้ สัญลักษณ์ S ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะออกแรงผลักกัน ขั้วแม่เหล็กชนิดต่างกันจะดูดกัน ขั้วแม่เหล็กจะเป็นขั้วชนิดเดียวกันกับคลื่นในสมองของนกพิราบ ดังนั้น เมื่อมีนกพิราบเข้ามาใกล้กับบริเวณที่มีการติดตั้ง ทำให้มีแรงผลักกันซึ่งนกก็จะไม่เข้าใกล้บริเวณดังกล่าว ซึ่งจะไม่เป็นการทำอันตรายนกแต่อย่างใด เพียงแต่สร้างความ รำคาญให้กับนกเท่านั้น

คุณสมบัติของอุปกรณ์

  • คลื่นแม่เหล็กได้แก่ แม่เหล็กที่มีคุณสมบัติส่งคลื่นที่เท่ากันทุกทิศทาง (Isotropic) และ (Anisotropic)
  • Isotropic แม้ว่าจะทำให้มีสภาวะเป็นแม่เหล็ก (การทำให้มีคุณสมบัติของแม่เหล็ก) จากลูกบาศก์ใน ทิศทางใดก็ตามก็จะได้แม่เหล็กที่มีความแรงเท่ากัน
  • Anisotropic ถ้าทำให้มีสภาวะเป็นแม่เหล็ก (การทำให้มีคุณสมบัติของแม่เหล็ก) จากทิศทางที่กำหนดเฉพาะ จะได้แม่เหล็กในทิศทางนั้น นกพิราบอาศัยการเดินทางโดยสนามแม่เหล็กโลก ดังนั้นคลื่นแม่เหล็กที่ใช้ในการป้องกันนกพิราบจะเป็นขั้วเดียวกันกับในสมองของนกพิราบ ดังนั้นเราจึงใช้แม่เหล็กที่มีคุณสมบัติเท่ากัน

พื้นที่สำหรับติดตั้ง

  •  ติดตั้งได้กับโครงทรัชหลังคาทุกชนิด
  • ติดตั้งบนหลังคาได้ทุกประเภท หลังคากระเบื้องทุกชนิด หลังคาเมทัลชีส
  • ติดตั้งบนท่อต่างๆ ที่อยู่ใต้อาคารได้เช่น ท่อดับเพลิง ท่อน้ำ ทิ้งท่อน้ำดี ท่อสายไฟ
  • ติดตั้งบนขอบดาดฟ้าของอาคาร
  • ติดตั้งกับระเบียงอาคารทุกประเภท ระเบียงคอนโดฯ ระเบียงบ้านระเบียงอาคาร