อุปกรณ์ป้องกันนก รุ่น Hayabusa

ทำงานโดยใช้คลื่นเสียง 125 Db ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือระบบไฟฟ้า สามารถส่งเสียงร้อง ซึ่งการทำงานของเสียงนกจะมีการแรนดอม (Random) ของเสียงดังกล่าว ซึ่งจะทำให้นกพิราบไม่สามารถจับทิศทางของเสียงได้ Hayabusa สามารถเคลื่อนไหวได้ พร้อมไฟเรืองแสงซึ่งได้ผลอย่างดียิ่งในวงกว้าง สินค้ามีประสิทธิผลสูง สามารถป้องกันไม่ให้นกบินเข้ามาในบริเวณที่เป็นรัศมีของอุปกรณ์ เหมาะกับ สวนผัก ผลไม้ ไร่ นา ฟาร์มเลี้ยง สัตว์ เป็นต้น รัศมีของอุปกรณ์ป้องกันนกรุ่น Hayabusa 100 – 800 ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับพื้นที่ และสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่